Hydroenergia - energia budúceho tisícročia

HydroenergiaSolarenergia
Slovensky English

Aktuality

VD Želiezovce

  Výstavba MVE Želiezovce bola ukončená, elektráreň je v prevádzke a skolaudovaná. Predpokladaná preimerná ročná výroba: 13 500 MWh. Inštalovaný výkon: 2,8MW. pokračovať

Všetky aktuality

Projekty

Tlač obsah

 

MVE Hodonín

Lokalita: južne od mesta Hodonín, na rieke Morava
Stav: v plnej prevádzke
Typ turbín: 2x Kaplanove vertikálne turbíny
Inštalovaný výkon: 2 x 1,15 MW
Priemerná ročná výroba: 7,645 GWh

MVE Chynoriansky Mlyn

Lokalita: južne od obce Chynorany, na rieke Nitra

Stav: výstavba ukončená a elektráreň spustená do prevádzky dňa 30.8.2012

Inštalovaný výkon: 2x 200 kW

Typ turbín: 2x Semi-Kaplanove horizontálne turbíny

Plánovaná výroba: 1  0,6 GWh

VD Želiezovce

Lokalita: rieka Hron, rkm 38,45, mesto Želiezovce, okres Levice,
zahájenie výstavby: máj 2014,
Kolaudácia: október 2016
Typ turbín: 2x Kaplanove horizontálne turbíny, Kossler
Inštalovaný výkon: 2 x 1,4 MW
Predpokladaná výroba: 13,5 GWh

MVE Čata

Lokalita: rieka Hron, rkm 23,5, obec Čata, okres Levice,
Stav: schválená EIA, príprava na územné konanie,
Typ turbín: 2x Kaplanove horizontálne turbíny, Kossler
Inštalovaný výkon: 2 x 1,1 MW
Predpokladaná výroba: 10,3 GWh

MVE Rudno nad Hronom

Lokalita: rieka Hron, rkm 101, obec Voznica, okres Levice,
Stav: proces EIA
Typ turbín: 5x Kaplanove horizontálne turbíny, Kossler, typ Streamdiver
Inštalovaný výkon: 2 x 1,1 MW
Predpokladaná výroba: 6,4 GWh

Hydroenergia © 2008