Hydroenergia - energia budúceho tisícročia

HydroenergiaSolarenergia
Slovensky English

Aktuality

Spustenie MVE Želeizovce, 2,8MW

  Dňa 15.8. 2016 bola spustená do skúšobnej prevádzky MVE Želizeovce s inštalovaným výkonom 2,8 MW. Generálny dodávateľ: Metrostav a.s., technológia: 2 ks kaplan bulb turbine, Kossler GmbH, generator: Koncar pokračovať

Všetky aktuality

Príprava projektov malých vodných elektrární

Tlač obsah

Vitajte na stránke spoločnosti Hydroenergia. Naša spoločnosť má síce sídlo na Slovensku, ale rozvíjame aktivity aj v iných krajinách strednej a východnej Európy.

V súčasnosti sa odhaduje využitie hydroenergetického potenciálu na Slovensku na 57,5 %. My sa ho snažíme zvýšiť pomocou malých vodných elektrární. Naším hlavným princípom je vyvinúť maximálnu snahu na nájdenie prijateľného a vzájomne výhodného riešenie pre všetky zúčastnené strany v projekte.

Viac informácií o niektorých našich projektoch nájdete v sekcii Projekty.

Typická schéma vodnej elektrárne

Hydroenergia © 2008